TOPlist
Tragurion, danas Trogir, kao naselje utemeljili su grčki kolonisti, trgovci matične Isse (Visa) tijekom 3. stoljeća prije Krista, premda je život na otočiću, na kojemu se naseobina smjestila, započeo već u dalekoj prapovijesti. Jedan je od najstarijih gradova Mediterana s kontinuitetom postojanja od četiri tisućljeća. Dvorac i kula okruženi zidinama sačinjavaju jezgru Trogira za kojega kažu da je “la più bella e la più artistica isola del mondo” – najljepši i umjetnički najnadahnutiji otok svijeta. Grad Trogir smješten je na obali Kaštelanskog zaljeva, na otoku između Čiova i kopna, spojen kamenim mostom s kopnom, sastoji se od osam naselja: Arbanija, Divulje, Drvenik Mali (Ploča), Drvenik Veliki, Mastrinka, Plano, Trogir i Žedno.

(izvor: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije)

Trogir Trogir
Trogir
Trogir Trogir
Trogir
Trogir Trogir
Trogir
Trogir Trogir
Trogir
Trogir Trogir
Trogir
Trogir Trogir
Trogir
Trogir Trogir
Trogir
Trogir Trogir
Trogir
Trogir Trogir
Trogir